powrót do znaków drogowych głównychJak to kiedyś było ze znakiami zakazu, na które naszych przodków łapali radarkiem Milicjanci ...            NOWE        DOTYCHCZASOWE


                                        Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów


                                        Zakaz wjazdu w ulicę o ruchu jednokierunkowym


                                        Zakaz wjazdu samochodów osobowych i ciężarowych


                  Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych


                                        Zakaz wjazdu motocykli


                                        Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych


                                        Zakaz wjazdu rowerów i motorowerów


                                        Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów o ciężarze większym niż wskazanym na tablicy


                                        Zakaz przekraczania normy szybkości przez wszystkie pojazdy


                  Zakaz przekraczania przez samochody ciężarowe normy szybkości określonej na tablicy


                                        Koniec ograniczenia prędkości


                                        Tabliczka oznaczająca zakończenie działania zakazu lub ogranicznia wskazanego na znakach


                                        Zakaz używania sygnałów dźwiękowych


                  Zakaz wyprzedzania wszelkich pojazdów mechanicznych


                  Zakaz skręcania w lewo - ulicę poprzeczną


                                        Ograniczenie wysokości. Zakaz wjazdu pojazdów o całkowitej wysokości ponad ... metrów


                                        Ograniczenie szerokości. Zakaz wjazdu pojazdów o całkowitej szerokości ponad ... metrów


                                        Zatrzymywanie obowiązkowe przed skrzyżowaniem


                  Zakaz zatrzymywania się i oczekiwania wszelkich pojazdów. (Na tabliczce napis: "Zakaz zatrzymywania")


                Zakaz postoju (oczekiwania) wszelkich pojazdów


                                      Tabliczka pod znakami oznaczająca godziny, w jakich zakaz obowiązujepowyższa pisownia jest oryginalną   
powrót do znaków drogowych głównych