schemat mechanizmów 125ppowrót do strony głównej

      Trwałość samochodu, niezależnie od czynników konstrukcyjnych, na które użytkownik nie ma wpływu, zależy przede wszystkim od prawidłowej i terminowej obsługi oraz stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych(bla, bla, bla).

      Paliwo stosowane do samochodu Fiat 125P powinno mieć liczbę oktanową LO 94. Liczba ta jest miernikiem odporności paliwa na spalanie detonacyjne. Im wyższa jest liczba oktanowa, tym mniejsza jest skłonność paliwa do spalania detonacyjnego i odwrotnie. Oprócz tego im wyższy stopień sprężania w silniku, tym wyższą liczbę oktanową powinno mieć stosowane do niego paliwo.

      Wartość cyfrową LO stanowi procentowa zawartość izooktanu w mieszance wzorcowej, która pod względem odporności na spalanie detonacyjne zachowuje się tak samo, jak badane paliwo. Stosowane są dwie metody porównawcze: motorowa(symbol MM)i badawcza(symbol RM). Metoda motorowa przewiduje nieco trudniejsze warunki pracy silnika i w związku z tym wykazuje ona o kilka jednostek mniej niż metoda badawcza(średnio o 3-6 jednostek). W Polsce norma PN-66/C-96025 wprowadziła oznakowanie rozprowadzanej przez CPN Etyliny 78 i 94(dziś już tylko E94 lub U95, którą gorąco zalecam do pojenia naszych Fiacików)według metody badawczej, co odpowiada liczbom oktanowym 76 i 88 według metody motorowej.

      Skomplikowane mechanizmy samochodu Polski Fiat 125P wymagają stosowania odpowiednich olejów i smarów, które zapewniałyby zmniejszenie tarcia między częściami współpracującymi, odprowadzanie ciepła z części w miejscach tarcia, uszczelnienia luzów itd. Wymienione wymagania powodują, że właściwości olejów i smarów są szczegółowo przystosowane do określonej konstrukcji. Stosowanie innych niż polecane przez producenta samochodu olejów i smarów jest zabronione. Przy kwalifikowaniu olejów i smarów brane są pod uwagę między innymi:
      - lepkość oleju, która jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o jakości oleju pracującego w dość szerokim zakresie temperatur. Oleje klasyfikuje się na podstawie ich lepkości względnej określonej przez numerację (SAE) olejów.
      - smarność oleju, tj. właściwość zapewniająca trwałość warstewki olejowej(tzw. filmu olejowego)między powierzchniami wspłópracującymi oraz wpływającą na zmniejszenie współczynnika tarcia.
      - temperatura krzepnięcia, która powinna być możliwie niska, w celu umożliwieniaeksploatacji pojazdu w warunkach zimowych.

      Oprócz olejów silnikowych i olejów przekładniowych do smarowania samochodu stosowane są ponadto smary. Do określonego urządzenia ruchowego stosowane są ściśle określone gatunki smarów. Konieczność stosowania smarów stałych wynika z tego powodu, że oleje ciekłe nie utrzymałyby się w miejscach smarowania.

      O zastosowaniu smaru stałego do smarowania określonego zespołu decyduje przede wszystkim temperatura kroplenia(charakteryzuje górną granicę temperatury, w której dany smar może pracować), penetracja(charakteryzuje konsystencję smaru), trwałość chemiczna oraz zawartość zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych.

      Do amortyzatorów hydraulicznych stosowane są specjalne ciecze przygotowane na bazie olejów mineralnych. Ciecze te, poza ogólnymi własnościami olejów silnikowych, odznaczają się niską temperaturą krzepnięcia.

      Do układów hamulcowych stosowane są tzw. płyny hamulcowe. Do określonego typu samochodu stosowany jest ściśle określony płyn hamulcowy. Stosowanie innych niż zalecane przez producenta samochodu płynów hamulcowych jest niedozwolone. Wynika to z faktu, że płyn hamulcowy ma nie tylko przekazać siłę rozpierającą nakładki tarcz hamulcowych, lecz również smarować mechanizm hamulcowy. Ponadto ciecz hamulcowa nie może powodować korozji części metalowych, pęcznienia gumy itp.MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE


      Ze względu na możliwość stosowania do poszczególnych zespołów samochodu materiałów eksploatacyjnych będących różnymi odpowiednikami tego samego gatunku, FSO informuje obecnie o tym klienta. Na wewnętrznej stronie drzwiczek schowka w tablicy rozdzielczej znajduje się tabliczka informująca jakimi płynami i środkami smarnymi napełniono w fabryce poszczególne zespoły i mechanizmy.

      Zbiornik paliwa łącznie z rezerwą wynoszącą 4,5-7,0l ma pojemność 45 l. W Polsce należy stosować Etylinę 94 lub Uniwerslaną U 95, a za granicą benzynę o liczbie oktanowej 92-100 lub paliwo "Super".

      Pojemność otwartego układu chłodzenia(chłodnica, silnik, nagrzewnica)wynosi 6,7 l. Pojemność zamkniętego układu chłodzenia(chłodnica, silnik, nagrzewnica, zbiornik wyrównawczy)wynosi 7,5 l. Do układu chłodzenia nie należy wlewać czystej wody. Szeroko dostępne płyny niskozamarzające są skuteczniejsze(wyższa temperatura wrzenia)i zapobiegają osadzaniu się kamienia. Zaleca się stosowanie płynu Fiat Paraflu 11, który nie zamarza w temperaturze -35oC. Można stosować krajowy płyn np. Petrygo, nie wolno jednak obu tych płynów mieszać ze sobą.

      Miska olejowa z filtrem ma pojemność 3,6 l(3,15 kg). Ilość ta potrzebna jest do okresowej wymiany w misce olejowej i filtrze. Łączna pojemność miski olejowej, filtru i przewodów wynosi 3,9 kg. Do układu smaeowania silnika w Polsce należy stosować olej odpowiadający klasie 10W-30 wg SAE. Dawniej był to olej o oznaczeniu f-125, dziś już niedostępny.

      Skrzynka biegów, tylny most i obudowa przekładni kierowniczej mogą być napełniane następującymi olejami przekładniowymi:
Hipol 15-F, Fiat-W90M, Spirax 90 EP lub Hipoidok 90(oznaczenie wg SAE 90 EP). Pojemność skrzynki biegów wynosi 1,35 l(1,25 kg), tylnego mostu 2,0 l(1,85 kg), a obudowy pzrekładni kierowniczej 0,18 l(0,17 kg). Zagraniczne odpowiedniki tych olejów podano w tablicy 2.


Tablica zamienności olejów przekładniowych


      Hydrauliczny wyprzęgnik sprzęgła i hamulce hydrauliczne napełnia się płynem R-3(SAE 70). Pojemności są następujące:
wyprzęgnik sprzęgła 0,22 l(0,22 kg), jednoobwodowy układ hamulców hydraulicznych 0,3 l(0,3 kg), dwuobwodowy układ hamulców hydraulicznych 0,4 l(0,4 kg).

      Amortyzatory przednie i tylne napełnia się olejem Fiat SAI lub odpowiadającym mu krajowym olejem amortyzatorowym F 125. Innym rozwiązaniem jest zakup nowych amortyzatorów. Nie są one drogie, koszt zakupu jednego wynosi ok. 50 zł. Pojemność zalewowa każdego z amortyzatorów jest następująca:

      - przednie po 0,14 l(0,125 kg)
      - tylne w samochodzie limuzyna po 0,21 l(0,19 kg)
      - tylne w samochodzie kombi po 0,185 l(0,17 kg)

      Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby o pojemności 1 l należy w temperaturze poniżej -5oC napełniać płynem niezamarzającym. W wyższej temperaturze stosuje się mieszankę składającą się z 1/3 części płynu i 2/3 części wody. Krajowymi odpowiednikami płynu Fiat DP1 są płyny do spryskiwania szyb o nazwach handlowych "Lazurol" i "Videx" - dawno zapomniane nawet przez najstarszych pracowników CPN. Pierwszy z nich zamarzał w temp. -15oC, a drugi w temp. -20oC.

      Do smarowania pozostałych elementów podwozia, podanych w planie smarowania samochodu, należy stosować następujące smary:
      - Fiat Jota 1 lub krajowy smar 1S
      - Fiat RL2
      - Fiat MR3PLAN SMAROWANIA I OBSŁUGI


      W samochodzie Polski Fiat 125P w celu ułatwienia obsługi zastosowano wiele połączeń bezsmarowych, tj. nie wymagających smarowania. W toku dalszej modernizacji wprowadzono od stycznia 1971 r. bezsmarową tuleję przesuwną przedniego wału napędowego i bezsmarowe przeguby tylnego wału napędowego.

      Każdy użytkownik samochodu powinien dokładnie znać rozmieszczenie wszystkich punktów smarowania. W tym celu w instrukcji obsługi zamieszczany jest schemat smarowania, który ułatwia znalezienie otworów wlewowych, smarowniczek i innych punktów smarowania. Znajomość rozmieszczenia punktów smarowania potrzebna jest nie tylko do samodzielnej obsługi, lecz również do sprawdzenia pracy stacji obsługi.


Smarowanie i obsługa


      Na rysunku 1 podano schemat rozmieszczenia punktów smarowania. Poszczególne czynności smarownicze należy wykonywać po następujących przebiegach.

schemat punktów smarowania


Co 2500 km

1. sprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika
2. nasmarować tuleję przesuwną przedniego wału napędowego(w modelach do stycznia 1971 r.)
3. nasmarować przeguby tylnego wału napędowego(w modelach do stycznia 1971 r.)

Co 10 000 km

4. wymienić olej w misce olejowej silnika
5. nasmarować rozdzielacz zapłonu
6. sprawdzić poziom oleju w skrzynce biegów
7. sprawdzić poziom oleju w tylnym moście

Co 20 000 km

8. nasmarować łożyska przednich kół
- nasmarować zawiasy drzwi

Co 30 000 km

9. wymienić olej w skrzynce biegów
10. wymienić olej w tylnym moście
11. nasmarować kanał śrubowy połączenia wałka ze sprzęgłem rozruchowym, tulejki dwóch wsporników i koła zębatego oraz wnętrze wolnego koła rozrusznika      Na rysunku 2 podano schemat czynności obsługowych, kontrolnych i regulacyjnych. Poszczególne czynności należy wykonywać po następujących przebiegach.

schemat czynności obsługowych, kontrolnych i regulacyjnych


Co 500 km

1. sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy
2. sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu

Co 2500 km

3. sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom elektrolitu w akumulatorze

Co 5000 km

4. wymienić bocznikowy filtr oleju

Co 10 000 km

5. sprawdzić luzy zaworów
6. wymienić wkład filtrujący powietrza
7. oczyścić dysze gaźnika i wymienić wkład filtru paliwa
8. sprawdzić odstęp styków przerywacza w rozdzielaczu zapłonu
9. oczyścić świece zapłonowe i sprawdzić odstęp między ich elektrodami
10. sprawdzić poziom płynu i ewentualnie uzupełnić w zbiorniku wyrównawczym hydraulicznego wyprzęgnika sprzegła
11. sprawdzić poziom płynu i ewentualnie uzupełnić w zbiorniku płynu hamulcowego
12. sprawdzić stan zacisków i przewodów akumulatora
- sprawdzić zespoły mechaniczne, przyrządy elektryczne oraz stan nadwozia podczas jazdy próbnej
- odpowietrzyć skrzynię korbową silnika

Co 20 000 km

13. wyregulować łożyska przednich kół
- sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby oraz nakrętki mocujące poszczególne zespoły nadowzia

Co 30 000 km

14. oczyścić komutator oraz sprawdzić stan zużycia i styki szczotek rozrusznika

Co 60 000 km

15. oczyścić pierścienie oraz sprawdzić stan zużycia i styki szczotek komutatoraNORMY OBSŁUGOWE


      Terminowa i starannie wykonywana obsługa przedłuża przebieg międzynaprawczy samochodu i umożliwia bezpieczną, pewną jazdę. Do każdego nowego samochodu dodawana jest przez FSO instrukcja obsługi, w której podane są terminy smarowania, wymiany olejów i innych czynności, a także gatunki olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych. Użytkownicy powinni przestrzegać tych terminów i używać wyłącznie wskazanych materiałów. Terminy podane w instrukcji obsługi należy jednak traktować jako najdłuższe, gdyż w przypadku eksploatowania samochodu w szczególnie niekorzystnych warunkach obsługę należy wykonać po krótszym przebiegu. Wskutek długotrwałej jazdy po drogach błotnistych trzeba przyśpieszyć okres smarowania punktów nadwozia, a wskutek eksploatacji samochodu na drogach w bardzo silnym kurzu - okres wymiany oleju w silniku i czyszczenia wkładu filtra powietrza.

      W okresie docierania należy wykonać dwie obsługi techniczne: po przebiegu pierwszych 1500-2000 km i po przebiegu 4000-5000 km.

      Po zakończeniu okresu docierania FSO zaleca wiele czynności obsługowo-kontrolnych, które należy wykonywać po określonych przebiegach. Najprostsze czynności zalicza się do obsługi codziennej, pozostałe zaś przeważnie wykonuje się po przejechaniu każdych 10 000 km. Mając pewne doświadczenie techniczne i niezbędne warunki, większość prac o charakterze obsługowo-kontrolnym może wykonywać sam użytkownik. Ustalone przez wytwórnię normy obsługowe podano w tablicy poniżej.


KONSERWACJA NADWOZIA


      Samochody Polski Fiat 125P wyposażone są w siedzenia pokryte sztuczną skórą lub suknem. W celu zapewnienia dużej trwałości oraz estetycznego wyglądu siedzenia muszą być systematycznie czyszczone.

      Do usuwania plam z obić tapicerskich używa się tampony sporządzone z waty owiniętej w białą, czystą szmatkę. Aby uniknąć zacieków w miejscu czyszczenia, okolice plamy zwilża się czystą wodą. Samo czyszczenie rozpoczyna się w pewnej odległości od plamy, wykonując koliste ruchy coraz bliżej plamy. W przypadku gdy po użyciu np. rozpuszczalnika pozostaną mimo przedsięwziętych środków zacieki, to można je usunąćza pomocą roztworu mydła, który następnie spłukuje się zimną wodą.

      Z różnych taknin np. pokrowców(z wyjątkiem jedwabiu i tworzyw sztucznych)w zależności od rodzaju plam usuwa się je za pomocą następujących środków:
      - plamy z cukru i syropu należy wymyć kilkakrotnie gorącą wodą bez użycia mydła.
      - plamy z soków, owoców, jagód, miodu, kompotów itp. należy zwilżuć ciepłą wodą pokryć diastaforem, po 15 minutach zmyć 1% amoniakiem. Jeżeli pozostał po plamie ślad, to można go zmyć 1-3% roztworem wody utlenionej i dokładnie spłukać czystą wodą.
      - plamy z czarnej kawy na tkaninach lnianych i bawełnianych niebarwionych czyścić należy 4% roztworem podchlorynu sodowego, po czym spłukać 10% roztworem antychloru, a następnie wodą. Natomiast na tkaninach wełnianych trzeba czyścić 3% roztworem wody utlenionej, a następnie dokładnie spłukać wodą.
      - plamy z herbaty czyści się gliceryną, po czym zmywa 1% roztworem wody utelnionej, a nstępnie spłukuje wodą.
      - plamy z mleka najpierw należy odtłuścić benzenem, po czym rozpuścić je 3% roztworem amoniaku lub ciepłej gliceryny i dokładnie spłukać wodą.
      - plamy z masła należy czyścić benzenem, płynami TETRA lub TRI, a nstępnie benzyną. Wilgotną plamę posypać talkiem, a po wyschnięciu usunąć szczotką talk.
      - plamy z czekolady lub kakao zwilża się ciepłą gliceryną, a następnie spłukuje wodą.
      - plamy z jaj odtłuszcza się najpierw dwuchloroetylenem, a następnie spłukuje wodą. Plamę należy zmyć roztworem wody utlenionej i spłukać wodą. Z tkanin lnianych i bawełnianych niebarwionych można usunąć plamy z jaj przez wypranie w ciepłej kąpieli mydlanej(+60oC), do której dodaje się kilka kropli amoniaku.
      - palmy z tłuszczu lub kleju do ogumienia należy czyścić bezbarwną benzyną, płynem TETRA lub TRI. Plamy z tłuszczu trzeba czyścić dwukrotnie. Pomiędzy pierwszym i drugim czyszczeniem zrobić przerwę,aby miejsce oczyszczone wyschło.
      - plamy ze smoły zmiękcza się masłem, a następnie zdejmuje się nadmiar smoły. Czyścić należy terpentyną, benzyną i acetonem.
      - plamy z elektrolitu należy jak najszybciejzmyć amoniakiem, a następnie po 1-3% minutach spłukać zimną wodą.
      - plamy z wilgoci zwilżyć czystą wodą i oczyścić płynem TETRA lub TRI.
      - plamy z pleśni przemyć roztworem płatków mydlanych rozpuszczonych w gorącej wodzie, po czym spłukać zimną wodą. W przypadku odbarwienia materiału należy przykryć plamę kawałkiem czystego białego materiału i polać 10% roztworem kwasu szczawiowego, zwilżając całą plamę. Po minucie usunąć nałożony materiał, przepłukać miejsce zaplamione wodą i wysuszyć bibułą.
      - plamy z atramentu lub ołówka chemicznego można czyścić sokiem cytrynowym, roztworem kwasu winnego, roztworem kwasu octowego, octem lub kwaśnym mlekiem, po czym przeciera się oczyszczone miejsca czystą białą szmatką zmoczoną w zimnej wodzie.
      - plamy z pomadki do ust zwilżyć płynem TETRA i natychmiast wysuszyć bibułą, powtarzając tę czynność aż do zniknięcia plamy.
      - plamy z krwi należy zmywać zimną wodą możliwie najprędzej po powstaniu plamy. Można również użyć do czyszczenia amoniaku, a następnie miejsca oczyszczone zmyć zimną wodą.
      - plamy z lakieru najpierw zwilża się rozpuszczalnikiem odpowiadającym rodzajowi lakieru. Plamy z lakieru pokostowego rozpuszcza się płynem TRI(trójchloroetylenem), z lakieru żywicowego - olejkiem terpentynowym, z lakieru na żywicach syntetycznych - spirytusem lub acetonem, z lakieru nitrocelulozowego i z lakieru asfaltowego - benzenem, a z lakieru do żelaza - mieszanką złożoną z 30% benzyny, 20% acetonu, 10% olejku terpentynowego i 40% dwuchloroetylenu. Czynność rozpuszczania należy powtórzyć kilkakrotnie, a po rozpuszczeniu plamy oczyścić ją benzyną i posypać takiem. Po wyschnięciu usunąć talk szczotką.
      - plamy z farby olejnej czyścić benzyną lub terpentyną. Plamy zastarzałe - mieszaniną terpentyny i amoniaku.
      - plamy nieznanego pochodzenia najlepiej czyścić mieszaniną złożoną z 100 g benzyny, 25 g spirytusu etylowego, 10 g eteru i 5 g amoniaku.

      Przy czyszczeniu sztucznej skóry zaleca się przecieranie zabrudzonych miejsc namydloną szmatką. Po usunięciu zabrudzenia, czyszczone miejsca należy przetrzeć wilgotną szmatą(usunięcie resztek mydła)oraz dokładnie wytrzeć suchą szmatą aż do uzyskania pełnego połysku.

      Do czyszczenia obić tapicerskich wykonanych ze sztucznej skóry nie wolno stosować pokostu, amoniaku lub ich roztworu oraz oliwy. Substancje te powodują utratę połysku pokrycia, a w dalszej kolejności całkowitą utratę elastyczności sztucznej skóry. Plamy ze sztucznej skóry usuwać należy w następujący sposób :
      - plamy z soków owoców, miodu, cukru itp. zmywać kilkakrotnie czystą wodą.
      - plamy z kleju zwilżyć 0,5-1,0% roztorem mydła w spirytusie, po czym pozostałości brudu usunąćmechanicznie.
      - plamy z farby olejnej można czyścić benzyną, a następnie zmyć ciepłą wodą z mydłem.
      - plamy z tłuszczu usuwać można benzyną lub roztworem mydła w spirytusie.

      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie sposobu i środka do usunięcia plamy, najlepiej jest przeprowadzić próbę na ścinku danego materiału.

      W celu zachowania dobrej jakości powierzchni pokrytych chromem, należy je okresowo poddawać zabiegom konserwacyjnym. Do pielęgnacji powierzchni chromowanych zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz samochodu najbardziej odpowiednie są specjalne, produkowane środki do czyszczenia chromów. Środki te doskonale chronią warstwę chromu przed ewentualnym rdzewieniem od spodu i łuszczeniem się, usuwają niewielkie plamki rdzy i małe zadrapania, a ponadto pozostawiają na oczyszczonej powierzchni cienką powłokęochronną zabezpieczającą ją od wilgoci.

      Innym sposobem konserwacji jest: przetarcie chromowanej powierzchni szmatką zwilżoną lekko w nafcie, wytarcie do sucha i przetarcie chromowanej powierzchni szmatką lekko nasyconą olejem lub wazeliną techniczną.

      Konserwacji podlegać muszą również wszelkiego rodzaju uszczelki gumowe nadwozia. Do częstych przypadków należy oderwanie się uszczelki od drzwi w zimie jako rezultat przymarzania gumy do wnęki drzwiowej. Aby temu zapobiec, należy uszczelki natrzeć talkiem lub posmarować gliceryną. Ponadto gliceryna nadaje gumie elastyczność i bardzo dobrze ją konserwuje.

      Najczęściej myte i pielęgnowane jest nadwozie samochodu. Nikt bowiem nie jeździ chętnie brudnym samochodem. Mycie ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej konserwacji nadwozia. Podczas mycia samochodu nie należy oszczędzać wody. Do usuwania zanieczyszzceń z nadwozia pomagają auto-szampony znajdujące się w sprzedaży. Sposób użycia i proporcje rozcieńczania auto-szamponu podane są w instrukcjach naklejanych na butelkach.

      Do dokładnego umycia nadwozia należy używać gąbki. Przy wstępnym myciu należy obficie polewać wodą nadwozie w celu uniknięcia porysowania lakieru ostrymi drobinami pyłu. Umyte nadwozie spłukać czystą wodą. Po umyciu nadwozie należy osuszyć i przetrzeć skórką zamszową tak, aby nie pozostawały ślady wody.PRZECHOWYWANIE SAMOCHODU NIE UŻYTKOWANEGO


      Zdarza się niekiedy, że wskutek dłuższego wyjazdu, braku jakiejś części zamiennej lub z innej przyczyny samochód przez dłuższy czas nie jest użytkowany. Najczęściej jednak użytkownicy rezygnują z korzystania z samochodu w okresie zimowym. Dotyczy to zwłaszcza tych właścicieli samochodów, którzy nie używają swego pojazdu jako pomocniczego środka lokomocji w działalności zawodowej, lecz jedynie do celów rozrywkowo-turystyzcnych.

      Okres zimy - zwłaszcza mroźnej i obfitującej w opady śniegu utrudnia, a często wręcz uniemożliwia dalsze wycieczki za miasto. Jazda w mieście też nie jest zbyt zachęcająca w takich warunkach. Śliska, zaśnieżona lub oblodzona nawierzchnia stwarza większe niż w lecie możliwości nieszczęśliwego wypadku. Trudności z uruchmoieniem zimnego silnika, sól na jezdni, śnieg, który pokrywa grubą warstwą ciepły samochód, taje i następnie zamarzając tworzy warstwę lodu - wszystko to w poważnym stopniu zniechęca przeciętnego użytkownika do eksploatacji samochodu w zimie.

      Rozpatrując jednak wszystkie argumenty za i przeciw eksploatacji samochodu w zimie, należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną okoliczność, a mianowicie na możliwość uzyskania garażu lub jakiegokolwiek zabezpiecznia przed wpływami atmosferycznymi. Jakkolwiek bowiem eksploatacja samochodu w zimie powoduje większe zużycie silnika, podwozia i innych zespołów niż w leicie, to jednak skutki pozostawienia samochodu na wolnym powietrzu na całą zimę bez odpowiedniego zabezpieczenia są w konsekwencji o wiele gorsze.

      W samochodzie pozostawionym na wolnym powietrzu bez prowizorycznej chociażby osłony lub przynajmniej pokrowca(nie z folii plastikowej)i bez odpowiedniego zabezpieczenia silnika, podwozia oraz innych części, szybko postępująca korozja może poczynić ogromne szkody. Nawet w ciągu jednej zimy samochód może ulec poważnemu zniszczeniu. Jeżeli samochód ma być umieszczony w nieogrzewanym garażu, to również nie można lekceważyć skutków zimna i wilgoci. Wprawdzie najgorszy garaż jest lepszy niż w zimie niż otwarta przestrzeń, ale zmienna temperatura i wilgoć są tu również przyczyną korozji, niszczenia lakieru, wyposażenia elektrycznego, silnika i innych mechanizmów.

      Decydując się na zimowy lub wielomiesięczny postój samochodu należy wykonywać wszystkie czynności, dzięki którym na wiosnę samochód będzie w pełni sprawny i gotowy do jazdy. Zakres zasadniczych czynności obsługowych jest następujący :

- umyć dokładnie cały samochód, a następnie wytrzeć do sucha nadwozie i osuszyć podowzie.
- zakonserwować powierzchnię nadwozia pastą woskową i wypolerować, a chromowane części pokryć bezkwasową wazeliną lub środkiem do konserwacji chromów.
- zabezpieczyć podwozie. Jeżeli blacha lub inne części podwozia zardzewiałe, to należy użyć farby antykorozyjnej CYNKOR lub CYNKAN(nazwy handlowe), albo też innej o podobnych właściwościach. Farbę tę można nakładać na części metalowe, które zostały skorodowane. Powierzchnie należy oczyścić jedynie zgrubnie. Jeżeli jednak stosujemy powłoki antykorozyjne jak: minia, lakier asfaltowy, farba chlorokauczukowa lub CSANAMIDAN, to wówczas należy bezwzględnie powierzchnię oczyścić papierem ściernym lub odrdzewiaczem, a następnie odtłuścić przed nałożeniem warstwy ochronnej.
- szyby należy okleić papierem, zdjąć wycieraczki, a pod ramiona dźwigni wycieraczki podłożyć kawałki korka, gumy lub miękkiego drewna.
- wnętrze nadwozia dokładnie oczyścić i nakryć siedzenia
- układ chłodzenia należy opróżnić i dokładnie przepłukać.
- uruchomić i zagrzać silnik, a następnie po zatrzymaniu silnika spuścić olej z miski olejowej i dokładnie zakręcić korek spustowy.
- wykręcić świece i zastąpić je drewnianymi kołkami, dzięki czemu można uniknąć korozji na gwincie i w pobliżu komory spalania.
- przez otwory świec należy wlać po ok. 25 cm3oleju silnikowego, obracając przy tym wał korbowy rozrusznikiem w celu rozprowadzenia oleju po ściankach cylindrów.
- nasmarować wszystkie punkty podane w tablicy smarowania.
- olej w skrzynce biegów i tylnym moście można pozostawić. Jeżeli jednak olej nył użytkowany ponad przewidzianą normę, to lepiej go wymienić
- zdjąć pasek klinowy wentylatora i po umyciu go ciepłą wodą z mydłem przechować we wnętrzu samochodu
- spuścić paliwo z gaźnika, pompy i zbiornika paliwa. Usunąć ze zbiornika brud i osady, po czym napełnić go paliwem do pełna w celu uniknięcia korozji wewnętrznych powierzchni ścianek
- zakleić przetłuszczonym papierem lub płótnem wlot filtru i wylot rury wydechowej tłumika
- oczyścić i wytrzeć do sucha przewody instalacji elektrycznej
- nasmarować bezkwasową wazeliną techniczną styki przerywacza
- naładować akumulator do pełnej pojemności, oczyścić jego czopy biegunowe i łączniki międzyogniowe, po czym pokryć je warstwą bezkwasowej wazeliny technicznej. Jeżeli temperatura w garażu może spaść poniżej 0oC, to akumulator należy wyjąć z samochodu i przechować w ciepłym pomieszczeniu, doładowując go co 3 tygodnie.
- wyjąć z samochodu odbiornik radiowy wraz z zasilaczem, głośnikiem i anteną i przechować w suchym, ciepłym pomieszczeniu(nie jest potzrebne, gdy temperatura w garażu będzie powyżej 5oC).
- podnieść samochód, podkładając klocki lub podpórki, aby koła znalazły się ok. 10 cm nad ziemią, a elementy zawieszenia zostały odciążone. Należy przy tym zabezpieczyć przed ewentualną możliwością obsunięcia się z podpórek
- zdjąć koła, a z nich ogumienie. Uszkodzone ogumienie oddać do naprawy. Oczyścić tarcze i obręcze kół oraz usunąć z nich ślady korozji. Założyć ogumienie i napompować je do1/3-1/4ciśnienia normalnego
- hamulec ręczny nie może być zaciągnięty, a dźwignia zmiany biegów powinna być w ustawiona w położeniu biegu luzem
- szyby w oknach samochodu powinny być nieco uchylone w celu umożliwieniu krążenia powietrza wewnątrz nadwozia
- narzędzia natłuścić smarem konserwacyjnym i owinąć w przetłuszczony papier


      Jeżeli samochód jest przechowywany przez dłuższy czas, to zalecana jest jego okresowa obsługa, zresztą niezbyt pracochłonna. Raz na 3 tygodnie należy doładować akumulator.

      raz na dwa miesiące należy wykonać następujące czynności :

- dokładnie obejrzeć samochód. Miejsca, w których pojawiła się rdza, dokładnie oczyścić i pomalować lub pokryć bezkwasową wazeliną techniczną. Jeżeli rdza wystąpiła na częściach chromowanych, oczyścić je i pokryć lakierem bezbarwnym
- wlać do każdego cylindra po 25 cm3świeżego oleju silnikowego, po czym obrócić wał korbowy kilkanaście razy
- obrócić ręcznie kilka razy tylne koła
- nacisnąć kilkakrotnie pedały sprzęgła i hamulca
- obrócić koło kierownicy po kilka razy w każdą stronę aż do oporu
- jeżeli do konserwacji powierzchni niemalowanych był użyty smar stały lub gęsty olej, należy go usunąć i nałożyć świeżą warstwę


      Raz na cztery miesiące zaleca się usunąć smar użyty do konserwacji powierzchni i nałożyć nową jego warstwę. Nasmarować wszystkie punkty smarowania świeżym smarem stałym, zgodnie z tablicą smarowania, a następnie wymienić benzynę w zbiorniku, gdyż przy długim przechowaniu wydzielają się zniej żywice.

      Przed przystąpieniem do użytkowania samochodu przez dłuższy czas przechowywanego i odpowiednio zakonserwowanego należy wykonać kolejno następujące czynności :- napompować ogumienie do przepisowego ciśnienia
- usunąć wszystkie uszczelnienia wykonane z przetłuszczonego papieru
- zdjąć samochód z klocków i podstawek
- zetrzeć miękką, czystą szmatą wazelinę ze wszystkich części
- nasmarować wszystkie punkty podane w tablicy smarowania
- napełnić układ chłodzenia płynem
- napełnić miskę olejową silnika olejem
- usunąć kołki i wkręcić świece zapłonowe
- wytrzeć rowki kół pasowych, założyć pasek i wyregulować jego naciąg
- wbudować podładowany do pełnej pojemności akumuator. Zaciski przed nałożeniem oczyścić, a po założeniu nasmarować bezkwasową wazeliną techniczmą
- uruchomić silnik i sprawdzić jego pracę na wolnych obrotach. w razie potrzeby wyregulować gaźnik i ustawienie zapłonu
- wbudować odbiornik radiowy i antenę
- sprawdzi działanie wyposażenia elektrycznego, a wszczególności obwodów oświetlenia i sygnalizacji
- przetrzeć lekko nadwozie czystą, miękką szmatą flanelową
- narzędzia wyjąć z papieru i oczyścić ze smaru konserwacyjnego
- przejrzeć dokładnie cały samochód i następnie wykonać krótką jazdę próbną, podczas której należy sprawdzić działanie wszystkich układów i zespołów, a zwłaszcza układu kierowniczego i hamulcowego


      Wszystkie zauważone niedomagania należy natychmiast usunąć.

powrót do strony głównej